Online geluidberekeningen voor uw project

Welkom op de website van dBvision. Hier kunt u online geluidberekeningen uitvoeren met door ons ontwikkelde tools . Zonder tussenkomst van adviseurs beschikt u in een mum van tijd over het gewenste resultaat: snel, kwalitatief hoogwaardig en voor een aantrekkelijke prijs.


Modules online geluidberekeningen

U kunt in het onderstaande schema zien via welke stappen en met welke keuzes u tot het gewenste eindproduct komt.

Your browser doesn’t support the object tag.

Na het nemen van onderstaande twee stappen ontvangt u het resultaat:

  1. Upload uw plan, bijvoorbeeld van een nieuw te bouwen woning of van een complete woonwijk met nieuwe wegen.
  2. Selecteer de analyse die u wenst. U heeft de keuze uit het toetsen van het geluid op uw plan aan grenswaarden, het uitvoeren van tellingen en het berekenen van gehinderden en/of het vaststellen van het oppervlak in bepaalde geluidbelastingsklassen.

Vervolgens nemen onze tools het over. We bepalen welke geluidbronnen relevant zijn voor uw onderzoek, verzamelen de benodigde gegevens en stellen o.a. op basis van het BAG een geluidmodel op. Vervolgens voeren we voor de relevante geluidbronnen berekeningen uit conform vigerende reken- en meetvoorschriften. De resultaten leveren we aan u op in een heldere rapportage.


Aan de slag

Ga hier naar de    LOGIN

Om de tools te kunnen gebruiken moet u bij Geluidregister++ geregistreerd zijn. De mogelijkheden, om stappen te doorlopen en keuzes te maken, kunnen per gebruiker variëren. Grijs gelabelde modules maken geen onderdeel uit van uw abonnement.